Amit a bérleti díj tartalmaz
 • Kötelező biztosítás díját.
 • Szervizelés díját.
 • Cégautó adó költségét.
 • Teljesítményadó költségét.
 • Rendeltetésszerű használaton belüli csereautó költségét
 • Amortizáció költségét.
 • Törés és lopáskár elleni biztosítást.
 • Évszaknak megfelelő gumiabroncsokat
 • Magyarországi autópálya használati díjat
Amit a bérleti díj NEM tartalmaz
 • Személyi biztosítás költségét.
 • Nyitvatartási időn túli szolgáltatás díját (Br. 7.620.-Ft/alkalom) 7 napot meghaladó bérlet esetén térítésmentes
 • Parkolás,révhasználati és egyéb díjakat
 • Üzemanyag költséget
 • A külföldi útdíjak költségét
 • Közigazgatási határon kívüli kiszállítás díja Br. 152.- Ft/km
 • Törés és lopáskár elleni biztosítás önrészét (maximum a kárérték 20%-a, de minimum 250.000 Ft)
Bérleti Feltételek
 • A bérleti szerződés elkészítéséhez
 • magánszemély esetén személyi igazolvány vagy útlevél, jogosítvány, illetve lakcímet igazoló kártya vagy dokumentum szükséges.​
 • cég esetén aláírási címpéldány, céges megrendelő, pecsét, aláírásra jogosult személy, vagy meghatalmazottjának okmányai.
 •  A gépjárműveket kizárólag 21. életévet betöltött, és legalább 2 éves jogosítvánnyal rendelkező személy vezetheti.
 •  A bérleti díj meghatározásánál 1 nap időtartam 24 órát jelent (pl. 08:00-tól 08:00-ig, vagy 17:00-től 17:00-ig) Türelmi idő késedelem esetén 1 óra. Az ezt meghaladó időtartam, újabb napnak számít. 
 •  A kauciót a gyorsabb ügyintézés érdekében inkább bankkártyás fizetéssel / zárolással kérjük . A kaució mértéke 100-150.000.-Ft között van, mely autónként változik és hosszabb bérlés esetén emelkedhet.
 • A bérleti díj NEM tartalmazza az üzemanyag költséget. Átadáskor az üzemanyag állása rögzítésre kerül, visszahozatalkor azzal megegyezőnek kell lennie, melyet bizonylattal igazolni kell.
 • A bérlő köteles az előírt üzemanyagot tankolni az autóba, az esetleges félre tankolásból eredő károkat kötlese megtéríteni a bérbeadónak. 
 • A bérautót rendeltetésszerűen kell használni és kízárólag a szerződésben rögzített személyek használhatjáktovább bérbe adni TILOS!
 •  A bérelt gépkocsival külföldre utazni kizárólag a Szabó Car Kft előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
 • A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (defektes gumi javítása és cseréjének költsége, parkolás,rév és a külföldi úthasználati díjak, stb.) a Bérlőt terhelik.
 • A bérlet ideje alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) a Bérlő teljes felelőséggel tartozik!

 

Hívjon                       minket!